02862702191

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Xốp lọc than khử mùi 10 mm được sử dụng trong kiểm soát ô nhiễm, công trình công cộng,, điện tử, dược, thực phẩm, máy lọc không khí, không khí- điều hòa, quạt gió, chính xác điện tử, thông gió.

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Xốp lọc than khử mùi 10 mm vật liệu than hoạt tính lọc cuộn, xốp polyurethane bộ lọc không khí

Xốp lọc than khử mùi 10 mm hiệu quả hấp thu tốt, độ thấm không khí tốt, tốt cho làm sạch không khí, lọc diện tích bề mặt lớn.

Xốp lọc than khử mùi 10 mm kích thước có thể làm theo kích thước yêu cầu của khách hàng.

Xốp lọc than khử mùi 10 mm hấp thụ mùi và chất khí.

Xốp lọc than khử mùi 10 mm được sử dụng trong kiểm soát ô nhiễm, công trình công cộng,, điện tử, dược, thực phẩm, máy lọc không khí, không khí- điều hòa, quạt gió, chính xác điện tử, thông gió.

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Xốp Lọc Than Khử Mùi 10 Mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề công ty đông châu

banner lõi lọc nước công nghiệp đông chấu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu