02862702191

Lõi lọc Than hoạt tính Maxtec của Mỹ và Lõi than CTO Đài Loan

Lõi than hoạt tính ép khối CTO và Lõi than UDF dạng than viên

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối lõi than hoạt tính của Mỹ Maxtec sản xuất tại Malaysia và Lõi than hoạt tính CTO của Đài Loan. Hotline 08 3910 0189