02862702191

Màng RO công nghiệp và dân dụng

Màng RO Dow, màng RO GE, màng RO Vontron. Màng RO 4040, Màng RO 8040 và vỏ màng RO inox

Cong ty Moi trường Đông Châu cung cấp màng RO áp cao và màng RO áp thấp loại RO 4040 và RO 8040 cùng với vỏ màng dùng trong công nghiệp và dân dụng. LH 08 3910 0189