0902490389

Sản phẩm Lọc 3M

Lõi lọc 3M, Lõi lọc CUNO, túi lọc 3M, Lõi lọc xếp khía 3M, Bình lọc túi 3M, Lõi lọc Inox 3M, Bình lọc lõi 3M

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp sản phẩm lọc chất lỏng của 3M tại Việt Nam, dòng hàng Lõi lọc CUNO cải tiến với hiệu quả lọc cao, thời gian sử dụng lâu và chi phí thấp hơn sản phẩm khác của Mỹ tương đương dùng lọc thực phẩm. LH 08 3910 0189