02862702191

Sản phẩm Lọc Đông Châu

Lõi lọc, túi lọc, vải lọc, bình lọc chất lỏng. Giấy lọc PTN và Giấy lọc dầu, giấy lọc cặn. Bình lọc túi Inox và Bình lọc lõi Inox. Túi lọc Eaton, túi lọc FSI, Lõi lọc 3M

Bông lọc khí, Vải lọc bụi, khung lọc khí G4, khung carbon, khung lọc Hepa, Ulpa, lọc khí AAF, lọc khí Camfil. Giấy lọc phòng sơn và Bông thủy tinh lọc trần buồng sơn