02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm là Loại giấy Newstar 201, độ lọc 20 - 25 micron, tốc độ nhanh < 35s

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, định tính, lọc sơ bộ hóa chất

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc Newstar 201, 202, 203

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Hình chụp thực tế giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm của Newstar

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề công ty đông châu

banner lõi lọc nước công nghiệp đông chấu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu

Sản phẩm liên quan