02862702191

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc là chất cao phân tử, mạch polymer dài dùng thu giữ cặn, tạo bông, trợ lắng giúp quá trình lắng cặn hiệu quả

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

A1120 KMR Polymer Anion trợ lắng, keo tụ xử lý nước của Hàn Quốc

Quy cách bao 25 kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ứng dụng dùng trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm., xi mạ, thủy sản, hóa chất...

Polymer Anion SPECFLOC® A1100 Series có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau. Polymer Anion SPECFLOC® A1100 Series hoạt động có hiệu quả như các loại chất hỗ trợ đông tụ hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng-rắn trong mọi ngành công nghiệp kỹ nghệ.

 

Ưu điểm

Kinh tế - sử dụng liều lượng thấp, hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ. Không làm thay đổi giá trị pH, loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ, hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn, dễ hòa tan trong nước

 

Nguyên tắc sử dụng

Polymer anion A1120 được sử dụng trong các quá trình tách lỏng-rắn sau :

Phân giải cơ học - xử lý bùn vô cơ nhằm tăng hiệu suất, thu hồi chất rắn và tăng chất lượng

Khả năng lắng - cải thiện việc tạo bông làm cho tốc độ lắng nhanh hơn

Đông tụ - trợ lắng các phân tử vô cơ và đông tụ các phần tử hữu cơ

Lọc nước - cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước

Hòa tan bọt khí - kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn

Lọc - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy

Loại bỏ phosphate trong nước thải

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

A1120 KMR Polymer Anion Trợ Lắng Keo Tụ Xử Lý Nước Của Hàn Quốc

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề công ty đông châu

banner lõi lọc nước công nghiệp đông chấu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu