02862702191

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước, Loại Bỏ Ion Dương Là loại hạt nhựa gốc Na+ tái sinh bằng muối NaCl

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

Nhựa trao đổi ion axit mạnh DOWEX HCRS Na sử dụng chủ yếu cho làm mềm nước (ví dụ, rửa nước lò hơi và nhuộm), chuẩn bị nước tinh khiết, xử lý nước thải, tách kim loại, thuốc kháng sinh ...

 

Thông số kỹ thuật:

- Ion: nhựa trao đổi cation

- Ứng dụng sản phẩm: chuẩn bị nước tinh khiết

- Kích thước hạt: 0,6-0,8 mm

- Độ hòa tan: Không tan trong nước

- PH: nhựa trao đổi ion có tính axit

- Hình dạng: hổ phách

- Số : IR100Na, tái sinh bằng muối Natri Clorua: NaCl

- Nội dung≥  (%):45-55 (%)

- Bao: 25 lít

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề công ty đông châu

banner lõi lọc nước công nghiệp đông chấu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu